(برآورد و بسته پیشنهادی هزینه های شما)
این بهترین حالت است که شما برای یک تغییر (خواه کوچک ویا خیلی بزرگ) در ساختمان خود بودجه ای مطابق با میل خود در نظر بگیرید و تمام طول کار اطمینان داشته باشید که هزینه ها بیشتر و بیشتر نمی شود.
تیم کارشناس بنا و تیم مدیریت طرح مهراز این کار را برای شما آسان ساخته است شما براحتی نیازهایی که میخواهید به آنها اعلام میکنید و آنها در کوتاه ترین زمان ممکن بسته مورد نظر شما را بررسی و اعلام هزینه می کنند و در مواردی که نیاز به چند تغییر همزمان است مدیریت این کارها را به تقدم و تاخر در اختیار شما قرار میدهند و شما به آسانی میبینید که مثلا در زمان ۱ماه تمام سیستم سرمایش و گرمایش شما تغییر کرده و تمامی دکوراسیون منزل شما همان چیزی شده که میخواستید و خیلی اتفاقات بهتر که منتظر شماست.
این بخش از مهراز را بیشتر در مدیریت انرژی پیگیری کنید.

اشتراک گذاری: