تامین و نگهداری نیازهای زیر ساختی ساختمان
ساختمان هم مانند بدن انسان یا ماشین ما نیازهایی دارد که این نیازها را ما وقتی در میابیم که پیام اخطاری از آنها دریافت میکنیم.
برای شما پیش آمده گاهی با یک مشکل کوچک در بخش تاسیسات ساختمانتان و مشکلات ساختمان یکی یکی رو می شود و هزینه های گزافی روی دست اهالی ساختمان میگذارد جالب است بدانید تکنسین های ما دریافته اند در ۸۰% از مواقع علت تمامی این مشکلات از یکجا نشات گرفته.
بخش تامین و نگهداری مهراز با بازدید های سر وقت و پشتیبانی از مکان هایی که شما بیشترین خطر ها را در آنجا دارید این هزینه ها را به حداقل می رساند.
برای دانستن اینکه چگونه میتوان در تمام سال از شر هزینه های پیش بینی نشده ساختمان خلاص شد سری به بخش نگهداری ساختمان مهراز بزنید یا اینکه همین الان با شماره۰۲۱۲۲۰۲۱۸۲۱ تماس بگیرید.

اشتراک گذاری: