بازسازی ساختمان چیست؟

 

برای اینکه با مفهوم بازسازی ساختمان آشنا شویم، ابتدا باید با مفهوم کلمه بازسازی آشنا شویم. بازسازی کلمه متردافی می باشد که از کلمه مرمت می آید، و معنی و مفهوم این کلمه یعنی اینکه شخص و یا گروهی بر روی یک اثر، فعالیت و مداخله ایی فنی انجام دهند تا بتوانند تداوم وجود آن اثر را برای زمان بیشتری تضمین نمایند.

شاید بسیاری از ما با کلمه مرمت و بازسازی در جملاتی مانند بازسازی ساختمان و یا بازسازی آثار هنری آشنا باشیم؛ اما برای بهتر آشنا شدن با مفهوم کلمه بازسازی باید این نکته اشاره نماییم که برای جدا شدن این واژه از کلمه ی مرمت، بازسازی اغلب برای ترمیم و مرمت بنا ها به کار می رود و در صورتی که مرمت تقریبا معنای عامی داشته و برای ترمیم اکثر آثار استفاده می شود.

در ادامه مقالات با انواع بازسازی ساختمان آشنا می شویم که در دو سبک دسته بندی می شوند:

  •  بازسازی علمی و آرکئولوژیک
  •  بازسازی آرتیستیک و یا هنری

حال به توضیحی از تاریخچه بازسازی و مرمت در ادوار مختلف تاریخ می پردازیم تا بیشتر با مفهوم بازسازی ساختمان آشنا شوید.

بازسازی ساختمان و آثار در دوره قرون وسطا بین قرن ۵ تا ۱۴ میلادی:

در این دوره اغلب بازسازی ها و مرمت ها از لحاظ شکل و فرم انجام می شد و هرگز به موارد زیبایی یک بنا و موارد باستانی و تاریخی آن بنا توجه خاصی نمیشد.

 

بازسازی بنا ها و آثار در دوره ی رنسانس قرن ۱۴ تا ۱۶ میلادی :

در این دوره تاریخی که آثار هنری و بنا های تاریخی زیبایی در دنیا ساخته شده است؛ بازسازی ساختمان ها اغلب از روی یک طرح و مدل از قبل تعیین شده انجام می شد و همچنین اضافه کردن بخش هایی به یک بنا و یا تکمیل آن بنا در این دوره کاملا در بین معماران ساختمانی رواج داشت.

همچنین مهمترین اصلی که معماران این دوره از آن برای بازسازی ساختمان ها پیروی می نمودند، تاکید بر زیبایی ساختمان ها و بناها بود؛ و اینکه اعقاد داشتن بنا های تاریخی جامانده از گذشته نقص های فراوانی دارند و نیاز به تکمیل و بازسازی از تمام جوانب دارند. این مسائل و اعتقادات معماران این دوره باعث به وجود آمدن آثار زیبایی در این دوره تاریخی شده است که تا به امروز نیز بسیاری از این آثار پا برجا می باشند.

 

بازسازی در دوره انقلاب صنعتی :

در این دوره با توجه به شوکفا شدن بسیاری از مشاغل و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم در جهان ، بازسازی ساختمان ها و بناها و آثار تاریخی وارد بعد جدیدی شد.

در این دوره اعتقادات عصر رنسانسی کنار رفت و دیگر معماران و متخصصان بازسازی هرگز تاکید به تکمیل و اضافه کردن قسمتی به بنا نداشتند و تاکید معماران در این دوره برای بازسازی بیشتر بر روی نگه داری و ثبت این بنا ها و آثار بود.

در این دوره اتفاقات زیادی برای حفظ و بازسازی ساختمان های تاریخی اتفاق افتاد ، ازجمله این موارد :

  1. راه اندازی بسیاری از موزه های تاریخی برای حفظ و بازسازی آن
  2. همچنین همایش های آثار هنری به منظور حفظ این آثار و بنا های تاریخی
  3. بازسازی ساختمان های تاریخی به منظور حفظ و ماندگاری آنها

 

می توان گفت این دوره تاثیر بزرگی در ماندگاری بسیاری از بنا های تاریخی تا به امروز داشته است. و بسیاری از بازسازی ساختمان های تاریخی در این دوره انجام شد، البته بازسازی هایی که با حفظ نمای اصلی ساختمان ها و طرح اولیه آنها اتفاق افتاد.

 

حال با توجه به مطالعه ی تاریخچه ای از بازسازی و مرمت از گذشته تا به امروز و آشنایی با مفهوم بازسازی، در ادامه مقالات وب سایت  مهرازمی خواهیم به توضیح در مورد مراحل بازسازی ساختمان و همچنین سبک های جدید نوسازی ساختمان و بازسازی ساختمان بپردازیم. لطفا ما را در ادامه بخش مقالات ساختمانی دنبال نمایید.

 

اشتراک گذاری: