شما با اولین مشکلی که برای هر بخش از ساختمانتان پیش آمد با مهراز تماس میگیرید و متخصصین ما برای شما پیشنهاد هایی از قبیل هزینه سالیانه برای تمامی واحد ها بدون نیاز به پرداخت وجهی یا اینکه میتوانید از ۲مورد نظارت مهراز در زمان های مورد نیاز برای ساختمان خود بصورت رایگان بهره ببرید.
و خیلی پیشنهاد بیشتر که منتظر اولین تماس شماست.
این بخش از مهراز را در مدیریت ساختمان پیگیری کنید.

اشتراک گذاری: