نورپردازی Lighting

نورپردازیLighting

امروزه، دیگر بشر ناچار نیست تاریکی را تحمل کند. پیشرفت فن آوری و طراحی و ساخت وسایل نورپردازی ، ما را قادر ساخته است که

با جادوی نورپردازی، روشنایی را به خانه بیاوریم که نه فقط دیدن را امکان پذیر کند بلکه به فضاها سرزندگی میبخشد.

فقط با زدن یک کلید می توان با نور به شکلی های گوناگون بازی کرد.

با نورپردازی درست، می شود اتاقی معمولی را چشمگیر ساخت، نقاط ضعف اش را پوشاند و

نقاط قوت اش را برجسته کرد.

نورپردازی

نورپردازی درست تأثیر رنگ پردازی ها را مضاعف می کند،

اتاق های قوطی کبریتی را جادار و اتاقهای بیش از اندازه بزرگ را جمع و جور و خودمانی جلوه میدهد.

فصل حاضر با ایده های روشنگر نشان خواهد داد که چگونه اتاق خود را به کمک نور احیا کنید.

اشتراک گذاری: