26
شهریور

0 تا 100 انواع عایق کاری و توضیحات کامل و کابرد آن ها

  عایقکاری و شرایط و دستور العمل عایق کاری  عایق کاری و عایق برای جلوگری از اتلاف حرارت در قسمت های مختلف ساختمان مانند:عایق کاری و عایق  سطوح حرارتی لوله ها , کانال ها , مخازن آب گرم یا جلوگیری از رطوبت و انتقال صدا از مواد عایق کاری...

اطلاعات بیشتر